Vantage Logistics tự hào thông báo, chúng tôi vừa nhận chứng chỉ ISO 9001:2015.

Để được chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015, Vantage Logistics đã vượt qua các bước đánh giá, bao gồm: phát triển hệ thống quản lý chất lượng, xem xét hệ thống quản lý hồ sơ tài liệu, đánh giá nội bộ, đánh giá sơ bộ, khắc phục các điểm không phù hợp, hành động khắc phục và cải tiến để loại trừ các điểm không phù hợp với tiêu chuẩn quản lý chất lượng. Quyết định thực hiện Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 là tiên quyết, không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng, mà còn là cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cho tất cả khách hàng hiện tại và tương lai. Để giữ chứng nhận ISO 9001:2015, Vantage Logistics tiếp tục kiểm soát nội bộ đảm bảo tuân thủ và áp dụng các sáng kiến cải tiến chất lượng. Chứng chỉ này củng cố cam kết chất lượng của chúng tôi đối với khách hàng: mỗi khách hàng được phục vụ tận tâm như là khách hàng duy nhất của công ty.

Nhiệm vụ của Vantage Logistics là Cung cấp dịch vụ đúng chất lượng, đúng hẹn và an toàn, Tuân thủ các yêu cầu pháp luật, Không ngừng duy trì và cải tiến Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng theo ISO 9001:2015, Đào tạo tất cả nhân viên thấu hiểu chính sách trên. Chúng tôi đạt được cam kết này bằng cách đầu tư phát triển chất lượng nhân viên, tập trung cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao và liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng. Nhân dịp này, chúng tôi cũng xin gửi lời cám ơn chân thành đến tất cả khách hàng và nhà thầu phụ vì đã liên tục đồng hành cùng chúng tôi suốt chặng đường đã qua. Vantage Logistics luôn phấn đấu đáp ứng trên mức mong đợi của khách hàng. Với các mục tiêu chú trọng đảm bảo chất lượng và dịch vụ tiên tiến, chúng tôi sẽ nâng dịch vụ lên các tầm cao mới trong thời gian tới.

VANTAGE ISO 9001-2015 CERT