Khách hàng trả hàng tại chỗ
Khách hàng có thể trả hàng tại nơi gần nhất.

Chi phí tối ưu
giảm chi phí xử lý và lưu kho

Quay vòng nhanh
Hàng hóa có thể bán lại được ngay

Xử lý nhiều cùng lúc
Nhận hàng, sửa và giao nhanh.