Hệ thống Kho hàng kết nối có các dịch vụ:

 • Kiểm tra
 • Đóng gói
 • Dán nhãn
 • Nhiều nơi.
 • Chi phí cạnh tranh

Chuẩn bị hàng cho kho FBA / Dán nhãn. Các dịch vụ phổ biến:

 • Dán nhãn trước khi đưa vào kho FBA
 • Dán nhãn lên từng sản phẩm
 • Đóng gói
 • Ghép hàng rồi đóng gói.
 • Đóng gói, dán nhãn và giao cho UPS Amazon Preferred
 • Nhận hàng trả về, sửa và giao lại.